• Oproep deelname in werkgroep nieuwbouw natuurtuin ‘t Bundertje

  Oproep deelname in werkgroep nieuwbouw natuurtuin ‘t Bundertje

  Lees meer  

 • Uitnodiging direct aanwonenden voor pilot (delen van) Tijmveld, Lavasveld en Hysopveld.

  Uitnodiging direct aanwonenden voor pilot (delen van) Tijmveld, Lavasveld en Hysopveld.

  Lees meer  

 • Voorlichting AED op basisschool De Uilenbrink

  Voorlichting AED op basisschool De Uilenbrink

  Lees meer  

 • Knelpunt op Tijmveld aangepakt

  Knelpunt op Tijmveld aangepakt

  Lees meer  

Wijkraad de Bunders is scherp op de geluidsoverlast van vliegverkeer boven onze wijk. Regelmatig doen we melding van extra vluchten vanaf Volkel, zodat u gewaarschuwd bent. Om de overlast van het vliegverkeer – bij de overheid - goed in kaart te brengen, blijft het raadzaam om hier melding van te doen!
Het is eenvoudig: geen klachten wordt al snel vertaald naar geen overlast. Wijkraad de Bunders doet daarom het verzoek om geluidsoverlast van het vliegverkeer te blijven melden. Dit kan op de volgende manieren:
Militair vliegverkeer Volkel
• via het invullen van een klachtenformulier “online klachtenformulier vliegbewegingen” , zie hiervoor de website: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/inhoud/klachten-geluidsoverlast
• Wilt u liever telefonisch een klacht indienen?
Dit kan via het gratis nummer 0800-0226033
Vliegbasis Volkel: 0413-276601
Civiel vliegverkeer Eindhoven
• Digitaal
Via de website samenopdehoogte.nl kun je een melding indienen over een specifiek civiel vliegtuig of over hinder door vliegverkeer op een bepaald tijdstip door middel van het invullen van het meldingsformulier.
• Telefonisch meldpunt voor overlast door vliegverkeer op Eindhoven:
040-2896133 of 040-2896144.