• Home
  • Nieuws
  • Aandachtspunten wijkschouw krijgen vervolg!

Begin december 2018 werd door Wijkraad De Bunders in deelwijk De Laren een Wijkschouw gehouden. Hierbij waren diverse mensen van de gemeente en wijkraadsleden aanwezig. Het accent lag deze keer op de openbare ruimte, met name de groenvoorziening en bestrating. 

De Wijkraad is verheugd te kunnen melden, dat sommige van de aangedragen punten inmiddels al aangepakt zijn!

Tijdens de Wijkschouw werd lang stil gestaan bij de fietspaden achter de PABO en het Fioretticollege (De Heggelaar). Vanuit de Wijkraad werd de vraag neergelegd of de situatie verbeterd kan worden. Dit verzoek werd gehonoreerd. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart om het fietspad te verbreden en de rare knik is er uitgehaald.

OverlegFietspad

Tijdens de Wijkschouw in De Laren overleggen leden van de Wijkraad met de Gemeente 
over het fietspad achter het Fioretticollege en de Pabo

Fietspadherstel02

Als resultaat van de Wijkschouw wordt het fietspad verbreed

FietspadHerstel01

Een ander aandachtspunt was het onkruid, oa bij de Cederlaar. Dit onkruid langs de gevels is inmiddels opgepakt door de toezichthouder.

Onkruid

fietspad gereed

Fietspad is gereed