Geluidsoverlast vliegverkeer? Graag melden!
Wijkraad de Bunders is scherp op geluidsoverlast van vliegverkeer boven onze wijk. Regelmatig doen we melding van extra vluchten vanaf Volkel, zodat u gewaarschuwd bent. Om de overlast van het vliegverkeer – bij de overheid - goed in kaart te brengen, blijft het raadzaam om hier melding van te doen!
Het is eenvoudig: geen klachten wordt al snel vertaald naar geen overlast. Wijkraad de Bunders doet daarom het verzoek om geluidsoverlast van het vliegverkeer te blijven melden. Dit kan op de volgende manieren:
Militair vliegverkeer Volkel
• Digitaal
Via het invullen van een klachtenformulier “online klachtenformulier vliegbewegingen” , zie hiervoor de website: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/inhoud/klachten-geluidsoverlast

• Telefonisch
Wilt u liever telefonisch een klacht indienen?
Dit kan via het gratis nummer 0800-0226033
Vliegbasis Volkel: 0413-276601
Civiel vliegverkeer Eindhoven
• Digitaal
https://complaints-eu.emsbk.com/ein4

Kijk ook eens hier: http://samenopdehoogte.nl/

• Telefonisch
meldpunt voor overlast door vliegverkeer op Eindhoven:
040-2896133 of 040-2896144.