De Weiden: succesvolle wijkschouw

In juni werd op initiatief van Wijkraad De Bunders in deelwijk De Weiden een wijkschouw gehouden.
Vooraf werd via de mediakanalen aan de bewoners gevraagd of zij knelpunten hebben gesignaleerd, bijvoorbeeld in de groenvoorziening, openbare ruimtes of onveilige verkeerssituaties.
Naar aanleiding van de klachten kunnen de verantwoordelijke personen vanuit de Gemeente meelopen. Aanwezig waren: Gemeente: Theo Lemmers (beleidsmedewerker groen), Carli van Heeswijk (groenmakelaar), Jan de Bruijn (BOA), Cecile van de Linden (beleidsmedewerker verkeer) en Lianda de Vos (buurtadviseur). Er waren drie wijkraadleden aanwezig, (Theo Snelders, Rob Govers en Suzan Vos) en vier wijkbewoners.

Belangrijk: Meldingen in de openbare ruimte hoeven niet te wachten op een wijkschouw. Een probleem kan direct worden gemeld aan de gemeente. Dit kan via de telefoon: 14 0413 of de Mijngemeenteapp

Er kwam een aantal zaken voorbij, deze punten zijn bij de verantwoordelijken van Gemeente neergelegd en het verloop wordt aan de wijkraad teruggekoppeld.
Een paar dingen die voorbijkwamen:
• een verzoek tot het maken van twee extra invalidenopritjes. Reactie: de huidige oversteken zijn logische oversteken. Er worden geen extra oversteken gemaakt omdat de veiligheid in het geding komt.
• Paden (voet en fiets) in het park
Het blijft lastig: fietsers op het voetpad, en voetgangers op het fietspad, ondanks dat het goed is aangegeven. De voetgangersborden worden weggehaald en de fietspaden worden aangeduid met de rechthoekige borden.
• Verder kwamen onder meer aan de orde: wortelopdruk, verzakkingen in de weg op de Hamsterweide, te laaghangende kroonringen aan lantaarnpalen, onveilige verkeerssituatie op de hoek Dassenweide en het vele kruid/gras op de weg bij de Buitenweide. De Wijkraad wordt op de hoogte gehouden hoe deze zaken worden afgehandeld.

bunderspark onkruidbuitenwiede