Nationale Vrijwilligersprijs:
Stem nu op Werkgroep Spoordijk !
Wijkraad de Bunders meldde het al eerder: de 'Werkgroep Spoordijk' is kandidaat voor de Publieksprijs van de Nationale Vrijwilligersprijzen 2020.

Vanaf 18 februari tot 22 maart 2020 kan er gestemd worden. Dit vrijwilligersinitiatief maakt dan kans op een Publieksprijs van € 2.500,- uit handen van minister Hugo de Jonge.
Stem nu!!

Hoe werkt het?
Op www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen/kandidaten staan alle initiatieven vermeld, waaronder de Werkgroep Spoordijk. Zoek dit initiatief en klik op de stemknop op deze pagina.

* ga naar: www.vrijwilligersprijzen.nl
* klik op: Deelnemers
* Tik ‘Werkgroep Spoordijk’ in de zoekfunctie
* klik op de stemknop op deze pagina

https://www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen/kandidaten/1546085.aspx?t=Werkgroep+Spoordijk
De werkgroep
Vijf jaar geleden werd geconstateerd dat het talud van de voormalige spoorlijn (zogenaamde 'Duits lijntje' dat de wijk de Bunders scheidt van wijk het Ven in Veghel) ernstig was afgekalfd. Gevreesd werd dat het laatste stukje oude natuur in de wijk verloren zou gaan.
Wijkraad de Bunders plaatste een oproep, waarna een aantal vrijwilligers zich meldden om te helpen dit proces te stoppen. Zij vormden ‘Werkgroep Spoordijk’.
In vier jaar tijd hebben vrijwilligers, in samenwerking met Wijkraad De Bunders en Gemeente Meierijstad, een uniek stuk natuur en historisch erfgoed behouden voor uitsterven! Door ernstige afkalving van talud dreigde een deel van het zogenaamde Duits Lijntje in Veghel verloren te gaan. Flora en fauna zijn hersteld en in diversiteit toegenomen.
Het zou mooi zijn als de inzet van deze mensen beloond werd met een mooie vrijwilligersprijs!

Spoordijk nominatie 1

Spoordijk1 1