Vernielingen op Spoordijk

Verslagenheid bij de vrijwilligers van de Spoordijk. Onlangs hebben zij geconstateerd dat vandalen
vele vernielingen hebben aangericht, met name op het pad in de buurt van Het Ven. De wand van gaas is totaal vernield en de beplanting is ook helemaal weg. Bij de opgang, van Het Ven naar de pad, is de houten afscheiding nagenoeg weg. Ook op diverse andere plekken zijn doorgangen gemaakt, ook aan rechterzijde van de fietsbrug.
Veel van het werk dat de werkgroep Spoordijk de afgelopen vier jaar heeft verzet, is in één klap teniet gedaan. Op sommige plekken zijn de taluds weer behoorlijk afgekalfd.
De werkgroep van vrijwilligers, die helaas nog maar uit drie personen bestaat, gaat zich beraden of zij nog bereid zijn energie te steken in dit prachtige project.

Afkalving talud sloot c