Geluidsoverlast vliegverkeer? Graag melden!
Bent u die herrie van de straaljagers ook zo zat? Onderneem actie!! Je kunt digitaal een klachtenformulier invullen, of bellen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun ongenoegen kenbaar maken.
Het is eenvoudig: geen klachten wordt al snel vertaald naar geen overlast. Wijkraad de Bunders doet daarom het verzoek om geluidsoverlast van het vliegverkeer te blijven melden.


Dit kan op de volgende manieren:
Militair vliegverkeer Volkel
• Digitaal
Via het invullen van een klachtenformulier “online klachtenformulier vliegbewegingen” ,
zie hiervoor de website

• Telefonisch
Wilt u liever telefonisch een klacht indienen?
Dit kan via het gratis nummer 0800-0226033
Vliegbasis Volkel: 0413-276601
Civiel vliegverkeer Eindhoven
• Digitaal
https://complaints-eu.emsbk.com/ein4

Kijk ook eens hier: http://samenopdehoogte.nl

• Telefonisch
meldpunt voor overlast door vliegverkeer op Eindhoven:
040-2896133 of 040-2896144.