Warmte-transitie in De Bunders
In Nederland wordt al volop gesproken over het klimaatakkoord waar in 2050 aan voldaan moet worden. In de kabinetsformatie zal er ook zeker aandacht voor zijn en als inwoners van Nederland ontkomen wij niet aan deze Energie Transitie. Er zal naar een duurzaam alternatief voor het aardgasgebruik gezocht moeten worden. De hoge gasprijzen van dit moment zetten hierop nog meer druk.
Meierijstad is al even bezig met dit onderwerp. Voor eind 2022 moet bedacht worden op welke manier de bewoners in de gemeente in 2050 aardgasvrij zijn. Dit heet Transitievisie Warmte en dat is nog een heel ingewikkeld en lang proces. De gemeente heeft nog tot 2030 hier de tijd voor, maar voor 2030 zal wel duidelijk moeten zijn welke stappen daarvoor nodig zijn. Dat lijkt nog een hele tijd, maar omdat het niet eenvoudig is om passende antwoorden te vinden, zal het toch krap aan worden. In het jaar 2021 heeft Meierijstad al enkele stappen genomen in dit proces. Er is van een Longlist van startwijken naar een Shortlist gewerkt en in december van dit jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over welke wijk(en) gekozen worden die rond 2030 mogelijk als eerste in de gemeente Meierijstad van het aardgas af kunnen. In onze wijk De Bunders zijn twee wijken op de zogenaamde shortlist van Meierijstad gezet: De Donken en De Laren.
Wat maakt de wijken De Donken en De Laren geschikt als startwijk? Voor een groot deel bestaan deze wijken uit hetzelfde type woningen, daterend uit de zelfde periode. Dit maakt een grootschalige technische aanpak mogelijk en kan kostenbesparend werken. Er zijn daarom beperkte ingrepen nodig om de woningen geschikt te maken voor warmtelevering. Reden waarom deze wijken een goede kans maken in december te worden gekozen. Van het aardgas af, dat is een hele stap, maar dan wel samen met de inwoners.
Wat betekent dit dan voor de inwoners van de wijk(en) die door de gemeenteraad gekozen wordt? Vanaf 2022 zal de gemeente in gesprek gaan met de inwoners van de startwijken om te onderzoeken of tot een uitvoeringsplan kan worden gekomen. Hierin komt dan te staan hoe de wijk (of deel van de wijk) over zou willen stappen naar aardgasvrij-wonen. Dat betekent dat de gemeente en de inwoners van de startwijk uitzoeken hoe de Energie Transitie technisch kan worden opgelost en of het voor de inwoners financieel haalbaar kan worden ingevuld. Maar ook op welke wijze de (provinciale en rijks-) overheid bij moet of kan staan met subsidies. Dus haalbaar EN betaalbaar met de keus aan de inwoners. Zij bepalen of ze de daadwerkelijke stap wel of niet zetten in de Energie Transitie. Allemaal belangrijke vragen waar een antwoord op gezocht zal gaan worden.
Maar veel is op dit moment nog niet duidelijk. Met name welke manier van verwarmen straks gekozen wordt vraagt nog heel veel onderzoek. Duidelijk is nu al wel dat de gemeente Meierijstad in een raadsbesluit heeft vastgelegd dat pas tot uitvoering zal worden overgaan als er meer duidelijkheid is over het kostenplaatje voor de inwoner. Als alles snel en goed verloopt zal rond 2030 mogelijk worden gestart met de eerste woningen aardgasvrij te maken.
Wijkraad De Bunders volgt de ontwikkelingen op de voet!
Wilt u meer informatie:
www.meierijstad.nl/aardgasvrij
www.ecmeierijstad.nl/energiecoach
www.brabantwoontslim.nl