Wijkschouw De Donken

Zaterdag 12 maart jl werd op initiatief van Wijkraad De Bunders in de Donken een wijkschouw gehouden. Helaas waren er geen bewoners op de uitnodiging af gekomen. Jammer, want wijkschouw is immers bedoeld voor de bewoners in de wijk.
Wel gaven bewoners van de Spreeuwendonk schriftelijk input. Door de gemeente, vertegenwoordigd door Henk de Laat, wijkbeheerder van de Gemeente Veghel en Bas van der Aa, samen met Rob Govers van Deelwijk De Donken is een aantal aandachtspunten verzameld.

Positieve aandachtspunten

 • Een flink aantal oude bloembakken in deelwijk de Donken is hersteld. Oude bielzen zijn verwijderd en vervangen door betonbanden en nieuwe beplanting.
 • De stadswateren in de wijk zijn uitgebaggerd en het project is met succes afgerond.
 • Enkele groenstroken met oude en slechte beplanting zijn verwijderd en opnieuw ingeplant met nieuwe beplanting.
 • De platanen in de wijk zijn weer gekandelaberd.
 • Er werd weinig tot geen zwerfvuil werd aangetroffen ( uitzondering het zwerfvuil bij de waterpartijen en dan bij de doorstroompunten)
 • De wijkverbeteringsplannen in de Bunders hebben een positief effect op de openbare ruimte. Het geheel ziet er prima uit en we hebben met elkaar een goede verbeteringsslag gemaakt.
 • Kappen populieren Krommedonk is opgestart en de verwachting is dat binnen enkele weken dit project is afgerond.

Overige aandachtspunten

(deze worden in de melddesk van de gemeente geplaatst)

 • Er is een wens voor een fietsoversteek bij de hoofdingang bij de Watersteeg, Langendonk 37.
 • Veel zwerfvuil in stadwater Spreeuwendonk, naast huisnummer 26.
 • Parkeren auto’s op speelterrein Koekoeksdonk bij huisnr. 10.
 • Aanpassing/verbreding trottoir voor mindervaliden bij Fazantendonk 47 ( achter brandgang/speelterrein).
 • Bas van der Aa gaat op termijn het derde wijkverbeteringsplan opstarten. Bas zal dit project binnenkort opstarten en dit ook met de wijkraad en bewoners uit de wijk kortsluiten.

Langedonk

Langedonk

Op deze plek zou een fietsoversteekplek wenselijk zijn; dit is op de route van vanuit de Watersteeg naar Winkelcentrum De Bunders.
Basketbalveldje

Basketbalveldje

Eén van de aandachtspunten is het basketbalveldje achter Basisschool De Bunders. Dit wordt nu als parkeerterrein gebruikt.
Fazantendonk

Fazantendonk

Zichtbaar is de achterzijde van de Fazantendonk waar helaas niets aan gedaan is tijdens de laatste renovatie. Het voet- en fietspad hebben wortelschade en er missen tegels.