De Spoordijk sterft

Spoordijk Duits lijntje

 

De

spoordijk

sterft

 


Veghel heeft niet veel natuur, daarnaast worden er in het kader van bezuinigingen eerder bomen gekapt dan dat er nieuwe worden geplant. We moeten zuinig zijn op wat er nog is aan openbaar groen.
Het enige “oude” groen in onze wijk de Bunders is te vinden aan de spoordijk, het zgn. “Duits Lijntje”. Het is een oase in een verstedelijkte omgeving. Maar niet lang meer. De spoordijk wordt bedreigd.

De spoordijk is een unieke plek voor jong en oud om te wandelen en de hond uit te laten, we willen ook dat iedereen hier van kan blijven genieten. Helaas zijn, door het intensieve gebruik veroorzaakt doordat de dijk inmiddels midden in een drukke woonwijk ligt, de wortels van de bomen bloot komen te liggen. Er is daar geen begroeiing om het zand vast te houden. Het is wachten op de eerste boom die omvalt. Dat zal de gemeente een vrijbrief geven om uit veiligheidsoverwegingen de rest ook maar weg te halen. Voordeel: weer minder kosten voor de gemeente. Nadeel: de laatste groene zone verdwijnt uit onze wijk.
Is hier iets aan te doen? Ja!

Tussen de bomen in zal een afzetting moeten komen zodat het talud onbegaanbaar wordt. Opstapeling van losse takken e.d. heeft niet geholpen, er moet een groene, stevige afrastering komen voor langere tijd, zodat taludbegroeiïng zich kan ontwikkelen. De gemeente wil wel meehelpen in de vorm van advies en materiaal. Het feitelijke werk zou dan door de bewoners gedaan moeten worden. Wij, wijkraad de Bunders, vinden dat het absoluut nodig is om dit laatste stuk oude natuur voor de wijk te behouden.

Wie helpt ons mee de spoordijk te redden?

Als een groep enthousiaste mensen, die de spoordijk een warm
hart toe dragen, samen de handen uit de mouwen steken, is de klus zo geklaard!

Mail voor info