Fioretti College

FiorettiCollege 01 580 219
Het Fioretti College is een school voor mavo, vmbo en pro. Mavo staat voor middelbaar algemeen vormend onderwijs, vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en pro staat voor praktijkonderwijs. Binnen de school kunnen leerlingen alle leerwegen van het vmbo volgen. In de bovenbouw (klas 3 en 4) heeft de leerling daarbij de keuze uit drie sectoren: Economie, Techniek en Zorg & Welzijn.

Missie
De missie van het Fioretti College luidt als volgt: “Leerlingen van 12 tot 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voorbereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.”

Regionale functie
De school heeft haar wortels in de wijk De Bunders, in Vegehel, maar ook in de omliggende dorpen in een straal van zeker 15 kilometer.

Actuele website
Het Fioretti College heeft een uitgebreide website. Daar vinden leerlingen, ouders, wijkbewoners, Veghelnaren en andere belangstellenden heel veel actuele informatie. Klik hier om naar de website van het Fioretti College te gaan.

Projecten & Activiteiten
Op een middelbare school gebeurt veel. Wekelijks zijn er bijzondere projecten en activiteiten voor leerlingen, ouders en personeel die extra aandacht verdienen. Wij publiceren dit altijdop onze website. Soms gebeurt dat in de vorm van een vooraankondiging en soms in de vorm van een verslagje achteraf. Vaak worden bij die activiteiten foto's gemaakt. Dat beeldmateriaal is te bekijken én te downloaden via de website.

logo fioretti

Centrale informatiebron
De website van het Fioretti College wordt vrijwel dagelijks actueel gehouden. De school beschouwd de website als haar centrale informatiebron voor leerlingen, ouders, personeeel en externe belangstellenden. We hebben er daarom voor gekozen om op de website van De Bunders het nieuws en de actualiteiten niet nogmaals te plaatsen.

Volg onze activiteiten
Gedurende het schooljaar vinden er veel projecten en activiteiten plaats op het Fioretti College die ook interessant zijn voor u als wijkbewoner. Dat kan zijn omdat uw kind op het Fioretti College zit, maar dat hoeft lang niet altijd.

Agenda
Op de website van de school vindt u in de rechterkolom een actuele activiteitenkalender met als titel Agenda. Bij elk item staat voor wie de activiteit is bedoeld. Op de homepage vindt u een algemene Agenda van de school. Maar als u bovenin naar een specifiek leerjaar gaat en dan in de rechterkolom naar de Agenda gaat, vindt u nog veel meer items voor dat betreffende leerjaar.

Kerstmarkt
Een activiteit waarbij u als wijkbewoner bijvoorbeeld van harte welkom bent is de jaarlijkse kerstmarkt van leerjaar 2. Die vindt eind december plaats. De opbrengst van alle door de leerlingen zelfgemaakte producten gaat naar een goed doel.

Sponsorloop
Waar u als wijkbewoner ook mee te maken zult krijgen is de jaarlijkse sponsorloop voor het goede doel. Onze leerlingen komen medio april langs de deur met een sponsorformulier en hopen dat u een kleine bijdrage wilt geven voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Open Dag
Mocht uw kind komend jaar naar het Fioretti College gaan, houd dan ook in de gaten wanneer de Doedagen zijn (kennismaking vanuit de basisschool), wanneer de Open Dag plaatsvindt en wanneer u uw kind persoonlijk kunt aanmelden. U vindt al die informatie op onze website in de verschillende Agenda's.

Bezoek onze website
Bent u benieuwd naar wat er allemaal gebeurt op het Fioretti College, bezoek dan regelmatig onze website!