• Oproep deelname in werkgroep nieuwbouw natuurtuin ‘t Bundertje

  Oproep deelname in werkgroep nieuwbouw natuurtuin ‘t Bundertje

  Lees meer  

 • Uitnodiging direct aanwonenden voor pilot (delen van) Tijmveld, Lavasveld en Hysopveld.

  Uitnodiging direct aanwonenden voor pilot (delen van) Tijmveld, Lavasveld en Hysopveld.

  Lees meer  

 • Voorlichting AED op basisschool De Uilenbrink

  Voorlichting AED op basisschool De Uilenbrink

  Lees meer  

 • Knelpunt op Tijmveld aangepakt

  Knelpunt op Tijmveld aangepakt

  Lees meer  

Vervanging speeltoestellen Klaverlaar

(update dd 25-5-2016)

In april is er gecommuniceerd over het herontwerpen van de speeltuin aan de Klaverlaar. Omwonenden is gevraagd mee te denken en ideeën aan te leveren. Deze opmerkingen en ideeën zijn uitgewerkt in een tweetal ontwerpen. Deze wil de gemeente graag aan de bewoners presenteren en hen het definitieve ontwerp laten kiezen.

Dit zal plaatsvinden op woensdagavond 8 juni, om 20.00 uur in wijkgebouw de Spil (De Bunders 5 te Veghel). Hiervoor nodigt de gemeente u graag uit.

De ontwerpen zullen een paar dagen van te voren ook op de website van de gemeente worden geplaatst (www.veghel.nl/klaverlaar) (beschikbaar vanaf 6 juni).

De wijkraad zal ook vertegenwoordigd zijn op deze bijeenkomst. Wij hopen dat veel mensen aanwezig zullen zijn om gezamenlijk tot een herinrichting te komen waarin zoveel mogelijk omwonenden zich kunnen vinden

(update dd 12-4-2016)

Afgelopen tijd heeft de jaarlijkse inspectie van de speeltoestellen plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat een aantal speeltoestellen aan de Klaverlaar vervangen zouden moeten worden. De gemeente wil daarom de gehele speeltuin opknappen en herinrichten. Zij willen dit graag in overleg met de wijkraad en de omwonenden doen. Omwonenden hebben een brief van de gemeente ontvangen met de vraag of men wensen heeft, waar rekening mee gehouden kan worden bij het herinrichten van de speeltuin en het omliggende groen.

Inmiddels heeft men zijn wensen en opmerkingen kenbaar gemaakt.
Deze worden door de Gemeente geïnventariseerd en worden dan door een leverancier uitgewerkt. De verwachting is dat de voorstellen na de meivakantie naar de bewoners kunnen gaan.