• Oproep deelname in werkgroep nieuwbouw natuurtuin ‘t Bundertje

  Oproep deelname in werkgroep nieuwbouw natuurtuin ‘t Bundertje

  Lees meer  

 • Uitnodiging direct aanwonenden voor pilot (delen van) Tijmveld, Lavasveld en Hysopveld.

  Uitnodiging direct aanwonenden voor pilot (delen van) Tijmveld, Lavasveld en Hysopveld.

  Lees meer  

 • Voorlichting AED op basisschool De Uilenbrink

  Voorlichting AED op basisschool De Uilenbrink

  Lees meer  

 • Knelpunt op Tijmveld aangepakt

  Knelpunt op Tijmveld aangepakt

  Lees meer  

Wijkschouw De Weiden 2016

De Wijkschouw, georganiseerd door leden van Wijkraad De Bunders en gehouden op 28 juni jl in Deelwijk Weiden, was een succes. Dankzij berichten op de website, Facebook, in de regionale kranten en in de wijk verspreide flyers, kwamen er meerdere mails binnen met input van bewoners en op de avond zelf was de opkomst behoorlijk. Wijkbeheerder Henk de Laat van de Gemeente Veghel nam na een korte uitleg de bewoners mee op een rondgang door de wijk en gaf op enthousiaste en professionele wijze antwoord op alle vragen. Meteen de volgende dag heeft De Laat alle meldingen intern uitgezet. De verwachting is dat alles wordt opgepakt en dat er terugkoppeling plaatsvindt over het vervolg.

WijkschouwWeiden uitlegmaaiSnoeibeleid1

Henk de Laat benadrukte dat het héél belangrijk is dat burgers niet hun meldingen opsparen voor een wijkschouw, maar overlast direct doorgeven aan de gemeente, via www.veghel.nl, via tel 0413-140413 of via ‘mijn gemeente’-app

Een greep uit de zaken die ter sprake kwamen zijn:
- Overlast hondenpoep. In de gehele wijk. BOAS gaan a.d.h.v. meldingen controleren en handhaven
- Overlast bomen op diverse plekken: wordt opgepakt door team groene zaken
- Vuil dumpen bij ondergrondse containers, bv Op de P-plaats bij de Jumbo: dit heeft de aandacht, er wordt al elke week extra geruimd.

WijkschouwWeiden zomoethetniet1

- Schampbanden witten, in de gehele wijk. Bewoners kunnen dit zelf doen, waarbij de gemeente faciliteert
- Markeringen aanbrengen op de fiets- en wandelpaden in het Bunderspark, actie door team ‘Grijze zaken’