F-16’s trainen boven Noord-Brabant

F-16’s trainen boven Noord-Brabant

Van 27 maart tot en met 7 april trainen F-16 vliegers van vliegbasis Volkel gesimuleerde luchtgevechten. De F-16’s maken hierbij gebruik van een gereserveerd militair luchtruim boven het midden en noordoosten van Noord Brabant, onder andere in de omgeving van de plaatsen Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Oss.

De luchtgevechten zijn onmisbare vaardigheden die het verschil maken in gevaarlijke en risicovolle situaties. Het luchtruim boven de Noordzee wordt in het geheel gebruikt door de grote internationale oefening Frisian Flag. Acht F-16’s van vliegbasis Volkel nemen deel aan de internationale oefening Frisian Flag. De vliegers worden tijdens de trainingen gehouden aan de geldende vlieghoogten en procedures. De trainingen vinden plaats binnen de reguliere openingstijden van de vliegbasis Volkel. Vanwege operationele redenen en onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken.

Defensie zet zich dagelijks in voor de vrijheid, veiligheid en welvaart van Nederland in binnen- en buitenland. Personeel van de Koninklijke Luchtmacht wordt met verschillende vliegtuigtypen ingezet en moet overal op voorbereid zijn. Zij staan stand-by voor ieder mogelijk conflict, van terreur tot gewapende agressie. Een inzetbare luchtmacht is een geoefende luchtmacht. Dagelijks vinden trainingen en oefeningen plaats die specifieke vaardigheden vereisen die een militaire vlieger dient te beheersen.

Voor nadere vragen en eventuele geluidhinderklachten kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033.
Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-enschadeclaims/inhoud/geluidsoverlast/klachtenformulier.