Training/Voorlichting AED-project

Bewoners van de Deelwijk De Velden worden uitgenodigd voor eentraining/voorlichting AED-project op 16 mei 2017 van 20.00 uur tot 21.00 uur in De Stapperij, (winkelcentrum De Bunders) Bunders 3, 5467 JZ in Veghel

“Veghel HartSave, een goed project en hartverwarmend initiatief”. Deze woorden hoor en lees je steeds vaker in de krant en op TV. Inmiddels is dit initiatief zover gerealiseerd dat we de inwoners in de Deelwijk De Velden graag hiervan op de hoogte willen stellen.
Daarom nodigen wij u uit voor de voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 16 mei a.s. in De Stapperij. Iedereen is welkom, ook kinderen en opa en oma. Onderstaand leest u meer over de bedoeling van Veghel HartSave en wat er zoal te horen en te zien is op deze voorlichting. Ook zal er een demonstratie plaatsvinden van de z.g. AED en hoe te handelen.

Waar gaat het project Veghel HartSave over?
Heel simpel: het redden van levens bij een plotselinge hartstilstand. En.... dat kan iedereen overkomen. Vandaag de dag is het mogelijk de kans om te overleven bij een plotselinge hartstilstand te verhogen naar zelfs 60%, mits adequate hulp wordt geboden.

Wat houdt deze adequate hulp in?
Allereerst het ter beschikking hebben van voldoende AED-apparaten (AED staat voor Automatische Externe Defibrillator). Dit is een computergestuurd apparaat dat de persoon met een plotselinge hartstilstand een shock kan toedienen. Deze shock moet binnen 5/6 minuten worden toegediend, want hoe eerder, hoe meer overlevingskans.
In Veghel en haar kerkdorpen zullen er uiteindelijk tussen de 80 en 100 van deze apparaten komen te hangen en dus ook bij u en in uw omgeving.

Ten tweede moeten er zo spoedig mogelijk hulpverleners ingezet worden, die ervaring hebben met het AED-apparaat en die reanimatie kunnen toepassen. Hiervoor worden zoveel mogelijk hulpverleners in Veghel opgeleid. De EHBO en Veghel HartSave heeft deze taak op zich genomen en momenteel zijn er al honderden bewoners in de directe omgeving van een AED in Veghel en omstreken opgeleid.
Tot slot moeten ook de bewoners van De Velden weten hoe ze moeten handelen op het moment dat iemand een plotselinge hartstilstand krijgt. Want er moet snel gehandeld worden. Dit lijkt eenvoudig doch uit de praktijk blijkt dat op zo´n moment mensen vaak niet meer weten wat te doen. Vandaar deze voorlichtingsbijeenkomst op 16 mei a.s. Immers, als je goed voorbereid en ingelicht bent, stijgt de kans aanzienlijk om iemand anders te redden. En wie wil dat niet.
Wie heeft dit initiatief mogelijk gemaakt?
Dat is nu het unieke van Veghel, de kerkdorpen, de dorps- en wijkraden en de wijkvereniging. Betrokkenheid van iedereen en een goed hart. Een groot aantal bedrijven, de middenstand, winkeliers, horeca, sportverenigingen en natuurlijk de particulieren maken dit mogelijk waarvoor u reeds bij voorbaat hartelijk wordt bedankt.
Namens Wijkraad De Bunders in samenwerking met Stichting Veghel HartSave.
Voorzitter Wijkraad De Bunders Voorzitter Stichting Veghel HartSave,
Arie Dijkhuizen Klaas Haan
www.wijkraaddebunders.nl www.veghelhartsave.nl

Aan: de bewoners van de Deelwijk De Velden

Wat: Uitnodiging training/voorlichting AED-project
Wanneer: 16 mei 2017
Tijdstip: van 20.00 uur tot 21.00 uur
Waar: De Stapperij, (winkelcentrum De Bunders) Bunders 3, 5467 JZ in Veghel
Organisatie: Wijkraad Bunders
Met medewerking van: Stichting Veghel HartSave