• Oproep deelname in werkgroep nieuwbouw natuurtuin ‘t Bundertje

  Oproep deelname in werkgroep nieuwbouw natuurtuin ‘t Bundertje

  Lees meer  

 • Uitnodiging direct aanwonenden voor pilot (delen van) Tijmveld, Lavasveld en Hysopveld.

  Uitnodiging direct aanwonenden voor pilot (delen van) Tijmveld, Lavasveld en Hysopveld.

  Lees meer  

 • Voorlichting AED op basisschool De Uilenbrink

  Voorlichting AED op basisschool De Uilenbrink

  Lees meer  

 • Knelpunt op Tijmveld aangepakt

  Knelpunt op Tijmveld aangepakt

  Lees meer  

Wijkschouw De Velden

Afgelopen november 2017 werd in Deelwijk De Velden een wijkschouw gehouden. De opkomst was uitstekend! Mensen van diverse instanties gaven acte de présence, daarnaast waren drie leden van Wijkraad de Bunders en diverse bewoners aanwezig. Ook waren via een oproep in de media diverse aandachtspunten per mail aangedragen.

Wat is een wijkschouw:?
Samen met de bewoners maakt de wijkbeheerder van gemeente Veghel een wandeling door de buurt, een wijkschouw. Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar de verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. Soms worden ook andere instanties uitgenodigd om mee te lopen, zoals de wijkagent, een boa of een opbouwwerker. Ter plaatse licht de wijkbeheerder of één van de andere deskundigen de aandachtspunten toe en beantwoordt hij vragen. Ook geeft hij informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud. Verder kunnen er tijdens de wijkschouw ook afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.

Grote deelname
De volgende mensen waren aanwezig: Wim Tibosch (Bin Meierijstad), Joost Herkenrath (Area), Peter Peters (Ons Welzijn), Jan de Bruijn, Kitty de Laat, Karlien de Bekker, Toon Verbeek, Pieter Ebbing en Lianda de Vos (allen Gemeente Meierijstad), Harry van Rooyen (Wethouder), Theo Snelders (penningmeester Wijkraad de Bunders), Arie Dijkhuizen (voorzitter Wijkraad en bewoner De Velden) en Jacques van Dijk (Bewoner De Velden en lid van de Wijkraad)
Vanuit de natuurtuin ’t Bundertje (alhoewel dat net niet tot de deelwijk behoort) werd gestart om 10.00 uur. Door onder andere de oproep in de krant waren er per mail een twaalftal problemen binnengekomen vanuit Tijmveld, Anijsveld, Saffraanveld, Komijnveld, Lavasveld, Hysopveld, Muurveld, Zuringveld en Lookveld. Deze route is gelopen en alle locaties zijn bekeken en becommentarieerd. Vanuit passanten werd nog een en ander toegevoegd.

Aandachtspunten
De Gemeente gaat ermee aan de slag om deze zaken zo mogelijk op te lossen. Regelmatig zal door Lianda de Vos worden nagegaan of actie is ondernomen. Dit wordt teruggekoppeld met de Wijkraad en zal via onze website gepubliceerd worden.
Overigens is ook nu weer gebleken dat veel zaken niet op een wijkschouw hoeven te wachten. Heb je iets te melden, dan kan dat worden doorgegeven via telefoonnummer 140413 of via de Gemeente-app. Bewoners vinden echter dat er niet altijd naar hen geluisterd wordt en bij een wijkschouw is er in ieder geval aandacht.
Een veelvoorkomend verschijnsel is dat particuliere opritten breder worden gemaakt om twee auto’s voor het huis te kunnen parkeren. Men neemt dan vaak ook het Gemeentegedeelte mee en dit zorgt voor onregelmatige bestrating. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd en na goedkeuring kan de Gemeente de bestrating uniform herstellen.

Voor het vertrek werd door initiator van de Wijkschouw, wijkraadlid Jacques van Dijk nog even “misbruik” gemaakt van de situatie om de komende snelfietsroute en het gebrek aan recreatie voor ouderen in de wijk te belichten.

wijkschouw