Zelf online vergunning aanvragen

Zelf online vergunningen aanvragen

Gemeente Meierijstad start een proef, waarbij het voor de inwoners van wijk De Bunders vanaf 1 september mogelijk is om gedurende vijf maanden zelf online een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit geldt voor eenvoudige bouwwerken zoals dakkapellen, bijgebouwen, dakramen, zonnepanelen en erfafscheidingen. Dit online aanvragen van een omgevingsvergunning kan met het programma ‘BLITTS’.
Het programma checkt aan de hand van een vragenlijst of de aanvraag voldoet aan de geldende regelgeving en/of het bouwwerk vergunningsvrij is. Ook maakt het programma de tekeningen die voor een aanvraag nodig zijn.
Het eindresultaat is een positief voorgetoetste aanvraag die direct binnenkomt bij de gemeente.
De gemeente handelt de aanvraag vervolgens snel af. Het gebruik van BLITTS is gratis, u ontvangt alleen een rekening voor de te betalen leges van de gemeente.

De vergunning kan aangevraagd via http://meierijstad.vergunning.blitts.nl/

Voor meer informatie: www.meierijstad.nl/blitts