• Home
  • Nieuws
  • Update betreffende werkzaamheden bij Velden

Update betreffende werkzaamheden bij Velden

UPDATE!!
Update betreffende werkzaamheden bij Lavasveld, Hysopveld en Tijmveld.

Op 13 november jl zijn de werkzaamheden aan Lavasveld, Hysopveld en Tijmveld daadwerkelijk gestart. De bomen waren aan het einde van die dag allemaal om. Bas van der Aa, directievoerder (projecten) van gemeente Meierijstad, geeft nog een toelichting voor het geval er vragen rijzen:

• Het plaatsen van de verkeersborden was 12 november om 5.00 uur ’s ochtends gestart. Dit heeft ongetwijfeld tot overlast geleid in de wijk. Deze actie kwam voort uit eigen initiatief; daar waar klachten zijn gemeld zijn excuses gemaakt.
• De boom naast Tijmveld 51 is ook gerooid. Afspraak was dat we zouden bekijken of deze zonder gevolgen voor de tuinmuur gehandhaafd kon worden, dit bleek niet het geval. De bewoner van 51 heeft destijds verzocht de boom te verwijderen.
• De vier bomen in eigendom van basisschool de Ieme (zijde Hysopveld) worden in opdracht van de school verwijderd. Als gemeente hebben we hier geen inspraak in omdat de bomen niet ons eigendom zijn en ook niet kapvergunningplicht zijn. We hebben wel contact gehad met de school en aangegeven wat de gevoeligheden zijn van het rooien van de bomen, zonder hier verder over te communiceren met omwonenden. Mochten hier vragen over komen dan kunnen die direct worden doorgestuurd naar de school.

Maandag 18 november aanstaande wordt het begin gemaakt met het opbreken van de verhardingen.
 

Vervanging bomen en verhardingen Deelwijk De Velden

Begin november ontvingen alle betrokkenen de volgende brief van de Gemeente Meierijstad met betrekking tot de vervanging bomen en verhardingen aan het Lavasveld, Hysopveld en Tijmveld in Deelwijk De Velden.

 

“Geachte mevrouw/meneer,

In april van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden in uw buurt. Het terugkerende probleem van wortelopdruk door te kleine groeiplaatsen heeft er toe geleid dat vervanging van de bomen en verhardingen onontkoombaar is. In goed overleg met Wijkraad De Bunders zijn we gekomen tot een renovatieplan. Tijdens het inloopmoment op 18 april jl. zijn de plannen gepresenteerd en was er de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan. Op onderdelen heeft dit geleid tot kleine aanpassingen, maar in de basis zijn de plannen onveranderd gebleven.

Start werkzaamheden
Iets later dan oorspronkelijk gepland zal op 12 november 2019 worden gestart met het inrichten van het werkterrein. Een dag later, op 13 november, start de uitvoering van de werkzaamheden. Heesakkers Infra BV uit Schijndel gaat de werkzaamheden in opdracht van gemeente Meierijstad uitvoeren. Samen met zusterbedrijf T&G Terrein en Groenvoorziening verzorgen zij alle werkzaamheden van opbreken tot en met het opnieuw aanplanten.

Wat gaat er gebeuren?
De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van Lavasveld 16 t/m 30a, op Hysopveld aan de zijde van de even huisnummers en ter hoogte van Tijmveld 19 t/m Lavasveld 96. De 21 bomen die hier staan worden vervangen. Om de nieuwe bomen duurzaam en probleemloos te kunnen laten groeien worden ruime ondergrondse groeiruimtes gecreëerd. De trottoirs en de parkeervakken worden opnieuw bestraat en daar waar nodig voorzien van nieuwe inritten en rolstolvriendelijke oversteken. Het bestraten gebeurt deels met gebruikt materiaal en deels met nieuw materiaal. Aan de rijbaan wordt niet gewerkt.

Fasering en planning
Om efficiënt te kunnen werken worden de werkzaamheden in een “treintje” uitgevoerd. Gestart wordt met het verwijderen van de bomen in het gehele projectgebied. Vervolgens wordt steeds een gedeelte van de trottoirs en parkeervakken opgebroken en wordt het grondwerk uitgevoerd. De ondergrondse groeiruimtes voor de bomen worden gemaakt en daarna wordt het straatwerk weer aangebracht. Als alles zover klaar is worden tot slot in het hele project de bomen en planten aangebracht. Het “treintje” start ter hoogte van Lavasveld 16 en gaat via het Hysopveld richting Tijmveld. De totale werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, circa 12 weken duren.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen ten alle tijden te voet bereikbaar. Indien nodig worden tijdelijk loopschotten aangebracht. Ook met de auto is uw woning in principe gewoon bereikbaar. Om verkeersopstoppingen te voorkomen wordt het Hysopveld gedurende de werkzaamheden ingesteld als eenrichtingsweg, dit wordt door middel van borden aangegeven. Omdat ook de parkeervakken aangepast worden kan het parkeren op bepaalde momenten lastiger zijn. Wij vragen u om, indien mogelijk, elders in de wijk te parkeren. Heeft u vragen over de bereikbaarheid of zijn er bijzondere omstandigheden dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Tot slot
Wij realiseren ons dat uitvoering van de werkzaamheden niet kan zonder dat dit overlast veroorzaakt. Onze aannemer zal zijn best doen de overlast te beperken. Mocht u desondanks vragen of opmerking hebben over de uitvoering, neem dan rechtstreeks contact op met Frank Bankers van Heesakkers Infra BV. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-20074102.

Voor alle overige vragen of opmerkingen kunt u ook altijd contact met mij opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het algemene nummer van de Gemeente Meierijstad 14 0413.

 Met vriendelijke groet,

Bas van der Aa
Directievoerder (projecten)”