Wijkschouw De Donken

Wijkschouw De Donken

Onlangs werd op initiatief van Wijkraad de Bunders in Deelwijk De Donken een Wijkschouw (“Kijk in mijn wijk”) gehouden. De afvaardiging van de Gemeente bestond uit: Harry van Rooijen (wethouder), Carli van Heeswijk (groenmakelaar), Willem Dankers (BOA), Gijs Bettinger (beleidsmedewerker verkeer) en Lianda de Vos (buurtadviseur). Het gezelschap werd aangevuld met Wijkagent René van Berkel, wijkraadleden Rob Govers, Suzan Vos en Anja Eerdmans. Wijkraadlid èn bewoner Donken Janny Engelmoer en bewoner Wim Tibosch completeerden het geheel.
Vooraf was aan bewoners de mogelijkheid geboden aandachtspunten in te brengen.

Wat kwam zoal aan de orde? Een greep uit de actiepunten:

*.Invalidenopritjes
Verzoek: het maken van extra op- en afritjes aan de Meeuwendonk. Rolstoelgebruikers missen de op- en afritjes. De mogelijkheden worden onderzocht.

*.Wortelopdruk Krommedonk
De wortels duwen het wegdek ophoog en komen ongeveer door het asfalt heen.
Afspraak: actie wordt teruggekoppeld aan de wijkraad.

*Verlichting voetpad Krommedonk
Voetpad wordt met name gebruikt door bewoners van de Watersteeg. Zijn hier verbeterpunten mogelijk:
• Kapotte lichtmast vervangen.
• Extra verlichting aanbrengen?
• Voetpad meenemen in de strooiroute?

*Bundersschool (nu ook in gebruik door de Uilenbrink)
Op het speelveld Koekoeksdonk/Buitendonk staan auto’s geparkeerd. De verkeersborden zijn verwarrend. Het bord ‘Speelterrein’ zal verwijderd worden. Het rechterbord voldoet.

*Parkeren Spreeuwendonk
Is hier sprake van parkeerdruk?
Antwoord verkeer: Voor de herinrichting (2017) is onder meer een parkeeronderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn meegenomen in de herinrichting. Het aantal parkeerplaatsen is aangepast en zou moeten voldoen. Daarnaast is er voldoende parkeergelegenheid elders in de wijk.
De Wijkraad heeft onder de bewoners van de Spreeuwendonk een enquête uitgezet over de parkeerdruk. De respons hierop was matig.

*Parkeerplaatsen in de wijk
Moeten parkeerplaatsen aan worden gegeven met een P-tegel? Ja, dat moet

*Busselbundersweg (fietsen door de wijk)
Busselbunderweg richting rotonde Bundersweg. De situatie is onlangs bekeken en aangepakt. Er zijn plateau’s aangebracht. De overstekende fietsers dienen voorrang te geven aan het verkeer op de Busselbundersweg.
Er staan veel onnodige verkeersborden. Hierdoor ontstaat verwarring.

De afspraken voor team verkeer zijn deels gerealiseerd en deels uitgezet. Afspraken voor wegbeheer en de gemeentewerf zijn uitgezet, zo meldt de Gemeente

Notabene:
Meldingen in de openbare ruimte hoeven niet te wachten op een wijkschouw. Een probleem kan direct worden gemeld aan de gemeente. Dit kan via de telefoon: 14 0413, het invullen van een melding op de website van de gemeente of de Mijngemeenteapp.

Wortelopdruk Kromme Donk

 WortelopdrukKrommedonk02     WortelopdrukKrommedonk01

Parkeren Spreeuwendonk / Parkeren Speelveld Koekoesdonk

ParkerenSpreeuwndonk     SpeelveldKoekoeksDonk Buitendonk

Verwarrende borden / Fietsoversteek bij Knuvers

Verwarrende Borden     Fietsoversteek bij Knuvers