• Home
  • Nieuws
  • Enquête Duurzame Mobiliteitsvisie Meierijstad

Enquête Duurzame Mobiliteitsvisie Meierijstad

Enquête Duurzame Mobiliteitsvisie Meierijstad

Op welke ontwikkelingen moet ingezet worden met het verkeers- en vervoerbeleid? Welke thema’s zijn belangrijk? Hoe scoren die thema’s in Meierijstad? Dat zijn enkele vragen waar de nieuwe duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad (verkeers- en vervoerplan) straks antwoord op zal moeten geven. Keuzes maken is daarbij noodzakelijk. Om straks keuzes te kunnen maken, wil de Gemeente aan de voorkant goed in beeld hebben wat er leeft en wat er speelt in de kernen en het buitengebied. Via deze enquête kunt u daar een bijdrage aan leveren.

De enquête bestaat uit 4 onderdelen:

- In onderdeel 1 stelt de Gemeente een aantal vragen over de KWALITEIT van de huidige verkeerssituatie (hoe goed of slecht staat het er nu voor volgens u?).

- In onderdeel 2 vragen we u naar het BELANG dat u aan de onderwerpen hecht (hoe belangrijk vindt u het onderwerp?).

- In onderdeel 3 van de enquête kunt u specifieke knelpunten/locaties doorgeven.

- In onderdeel 4 stellen we enkele vragen over uw persoonlijke kenmerken.

Het invullen ervan neemt circa 10 minuten in beslag. De resultaten worden anoniem verwerkt en door de gemeente Meierijstad gebruikt als belangrijke informatie om tot een nieuwe mobiliteitsvisie te komen. Aan het eind van de enquête kunt u aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden van de resultaten van dit onderzoek.

 

De enquête vind je hier:

Enquête mobiliteit Meierijstad
https://app.maptionnaire.com/nl/7203/?