Werkgroep Spoordijk genomineerd

Nationale Vrijwilligersprijs:
Werkgroep Spoordijk uit de Bunders genomineerd!

Vijf jaar geleden werd geconstateerd dat het talud van de voormalige spoorlijn (zogenaamde 'Duits lijntje' dat de wijk de Bunders scheidt van wijk het Ven in Veghel) ernstig was afgekalfd. Gevreesd werd dat het laatste stukje oude natuur in de wijk verloren zou gaan.
Wijkraad de Bunders plaatste een oproep, waarna een aantal vrijwilligers zich meldden om te helpen dit proces te stoppen. Zij vormden ‘Werkgroep Spoordijk’.
Wijkraad de Bunders is verheugd te kunnen melden dat deze 'Werkgroep Spoordijk' kandidaat is voor de Juryprijs en de Publieksprijs van de Nationale Vrijwilligersprijzen 2020.

Op deze pagina vind je de kandidaatstelling terug. https://www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen/default.aspx

Met deze kandidaatstelling maakt de werkgroep kans op de Juryprijs van € 6.000, een promofilm ter waarde van € 3.000 die alle genomineerden winnen en de Publieksprijs van € 2.500. Allen genomineerden mogen naar het ‘we doen het samen! festival’, waarop minister Hugo de Jonge de Nationale Vrijwilligersprijzen uitreikt. Op 18 februari 2020 wordt bekend of de selectiecommissie de Werkgroep heeft genomineerd heeft voor de Juryprijs.

Vanaf 18 februari tot 22 maart 2020 kan er gestemd worden.
==================================================

De Spoordijk gered, dankzij deze vrijwilligers!

In vier jaar tijd hebben vrijwilligers, in samenwerking met Wijkraad De Bunders en Gemeente Meierijstad, een uniek stuk natuur en historisch erfgoed behouden voor uitsterven! Door ernstige afkalving van talud dreigde een deel van het zogenaamde Duits Lijntje in Veghel verloren te gaan. Flora en fauna zijn hersteld en in diversiteit toegenomen.

In november 2015 werd geconstateerd dat het talud van de voormalige spoorlijn (zogenaamde 'Duits lijntje' dat de wijk de Bunders scheidt van wijk het Ven in Veghel) ernstig was afgekalfd. Gevreesd werd dat het laatste stukje oude natuur in de wijk verloren zou gaan. Oude bomen dreigden door de afkalving om te vallen. Oorzaken waren onder andere het intensieve gebruik van dit stukje spoordijk door hondenbezitters en spelende kinderen.

Naar aanleiding van een oproep in de nieuwsbrief van wijkraad de Bunders heeft een aantal vrijwilligers zich gemeld om te helpen om dit proces te stoppen. Er is tot nu toe ontzettend veel werk verricht door een 10-12 vrijwilligers. De coördinatie namen zij zelf ter hand. Tot over een lengte van 100 meter werd de dijk voorzien van een houtwal in de vorm van een natuurlijke afrastering van palen en snoeihout. Over een lengte van 60 meter zijn palen met gaas en draad geplaatst en ook werd het talud aangeplant om de afkalving door intensieve betreding te stoppen. Daarna is het talud met aarde aangevuld en beplant met struiken. De dichtgeslibde sloot is uitgediept (stond grotendeels droog). Op de plek waar ruimte gemaakt is door het rooien en opsnoeien van bomen zijn planten en struiken weer gaan groeien.

Er zijn nu al veel meer vogels, kikkers en veel soorten insecten. De vele passanten op de spoordijk bevestigen de positieve uitwerking van de houtwal op dit kwetsbare en kostbare stukje natuur. De werkgroep kan trots zijn op het resultaat tot nu toe. Er is in een plezierige sfeer hard gewerkt en het resultaat is verbluffend. Er is discussie geweest of het wel nodig was om sommige bomen te verwijderen om lager groeiende struiken op de spoordijk een kans te geven om te groeien. Voor de overige spoorgedeelten zal hiermee met uiterste voorzichtigheid moeten worden omgegaan. Het is natuurlijk niet de bedoeling bomen te kappen nu we juist bezig zijn ze te redden. De werkgroep is gelukkig in de gelegenheid geweest om veel wandelaars uit te leggen waarom men hiermee bezig is. Dat heeft begrip en waardering gekweekt.

Ook zijn er informatieborden geplaatst met de uitleg waarom het talud niet meer betreden moet worden. Ook aan de jeugd zal moeten worden uitgelegd waarom dit gebeurt. Dat helpt echt wel, heeft de werkgroep gemerkt. Hiervoor vragen zij ook de hulp van ouders. De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat een uniek stuk natuur en historisch erfgoed behouden blijft, dat een constructieve samenwerking met Wijkraad en gemeente tot prachtig resultaat leidt en dat er bij omwonenden inzicht en bewustzijn is ontstaan met betrekking tot behoud en uitbreiding van natuur.

En nog steeds zijn ze actief. Het onderhoud is intensief en er is nog veel werk te doen. Deze werkgroep heeft vrijwilligers structureel betrokken bij de Spoordijk-activiteiten. Vorig jaar is de burgemeester tijdens zijn bezoek aan de Bunders bij de Spoordijk geweest en is er gesproken met enkele vrijwilligers. Inmiddels is de fotoserie, die gemaakt is vanaf het begin, meerdere keren geëxposeerd (stadhuis, bibliotheek, woonzorgcentrum Watersteeg).

Spoordijk1