Werkgroep Spoordijk zoekt vrijwilligers

Werkgroep Spoordijk zoekt vrijwilligers

De Werkgroep Spoordijk kan nog een paar medewerkers gebruiken. Vind je het ook lekker om buiten te werken in dit kleine stukje natuur in Veghel? Dan is dit wellicht iets voor jou.
De data dat er gewerkt wordt, worden bijtijds aan de deelnemers gemeld. Je kunt komen als het jòu uitkomt!

Meer weten? Neem contact op met
*Christ Raaijmakers (06-22656006)
Of
* Jacques van Dijk (0413-363931).

WERKGROEP SPOORDIJK
Vijf jaar geleden werd geconstateerd dat het talud van de voormalige spoorlijn (zogenaamde 'Duits lijntje' dat de wijk de Bunders scheidt van wijk het Ven in Veghel) ernstig was afgekalfd. Gevreesd werd dat het laatste stukje oude natuur in de wijk verloren zou gaan.
Wijkraad de Bunders plaatste een oproep, waarna een aantal vrijwilligers zich meldden om te helpen dit proces te stoppen. Zij vormden ‘Werkgroep Spoordijk’. In vier jaar tijd hebben deze vrijwilligers een uniek stuk natuur en historisch erfgoed behouden voor uitsterven! Door ernstige afkalving van talud dreigde een deel van het zogenaamde Duits Lijntje in Veghel verloren te gaan. Flora en fauna zijn hersteld en in diversiteit toegenomen.

vrijwilligers spoordijk