Communicatie en PR

De Commissie PR/Communicatie is door de wijkraad De Bunders in het leven geroepen om met één mond te kunnen communiceren met onze achterban, de bewoners van de wijk De Bunders en andere partijen, waarmee de wijkraad communiceert. Hierbij kunt u denken aan de gemeente Veghel, de media, instellingen (bijvoorbeeld Vivaan, De Watersteeg, andere wijk- en dorpsraden) waar de wijkraad mee van doen heeft, enz. In de praktijk houdt dit in dat alle publicaties, voor zowel onze website, de Nieuwsbrief, als richting de media, via deze commissie gaan en worden beoordeeld op schrijfstijl, opzet en gebruik van de Nederlandse taal.
Daarnaast communiceert de wijkraad ook via Facebook en Twitter.
Ook hierbij ligt een taak voor de commissie om alle communicatie transparant te houden.

Pas als de Commissie PR/Communicatie het licht op groen heeft gezet, wordt overgegaan tot publicatie, in welke vorm dan ook.

De Commissie PR/Communicatie voert intensief overleg met de Commissie Website voor het actueel houden van de website en verzorgt ook de communicatie met andere partijen, voor zover dit noodzakelijk is.

Samenstelling Commissie PR/Communicatie

  • Arie Dijkhuizen (voorzitter)
  • Anja Eerdmans
  • Suzan Vos
  • Jacques van dijk

Contact met de commissie