Fioretti / Leijgraaf

Deze Commissie stelt zich ten doel door middel van periodiek contact met het Fioretti college en het ROC De Leijgraaf bespreekbaar maken van problemen en mede bepalen van oplossingen c.q. verbeteringen. Bij de problematiek moet u in eerste instantie denken aan:

  • Zwerfafval bij het winkelcentrum De Bunders en de zogenaamde “snoeproute”: de route van de scholen naar het winkelcentrum en andersom
  • Overlast, die de scholieren leveren in de directe omgeving van de scholen tijdens pauzes en vrije uren.
  • Parkeeroverlast in de directe omgeving en dan met name op de Buitenweide, tegenover de scholen, indien het parkeerterrein bij de scholen zodanig bezet is dat parkeren op de Buitenweide dichterbij is. Deze parkeerplekken zijn bedoeld voor de directe bewoners en niet voor de schoolgaande jeugd.

Samenstelling Commissie Fioretti/De Leijgraaf:

  • José van Diepen (voorzitter)
  • Piet Luijten
  • Jos Timmermans
  • Anja Eerdmans

Contact met de commissie