Geluidoverlast Vliegverkeer

Deze Commissie stelt zich ten doel de geluidsoverlast, veroorzaakt door vliegverkeer, in de gemeente Veghel te beperken tot een acceptabel niveau (max. piek 80 dB(A)). In eerste instantie was dit gericht op de vele klachten, die uit de wijk De Bunders kwamen, over vooral de geluidsoverlast van de straaljagers (van en naar Volkel). Later is daaraan toegevoegd de te verwachten geluidsoverlast van de burgerluchtvaart (van en naar vliegveld Eindhoven). Dit laatste heeft vooral te maken met de voorgenomen uitbreiding van het aantal vliegbewegingen.

Met de publicatie van het luchthavenbesluit Volkel in het Staatsblad en de inwerkingtreding hiervan per 1 november 2015, zou er een eind moeten zijn gekomen aan de klachten met betrekking tot de geluidsoverlast. Het luchthavenbesluit legt het gebruik van de vliegbasis Volkel door vliegtuigen en de invloed hiervan op de omgeving vast

Dit laatste heeft tot gevolg dat deze Commissie de activiteiten op een laag pitje heeft gezet, (Commissie is slapende), maar weer actief wordt, zodra hiertoe aanleiding bestaat. Zo zullen ook alle activiteiten met betrekking tot de uitbreiding van vliegveld Eindhoven nauwgezet worden gevolgd. Viegverkeer Eindhoven

Samenstelling Commissie Geluidsoverlast vliegverkeer:

  • Arie Dijkhuizen (voorzitter)
  • Jos Timmermans

Contact met de commissie

Klachten geluidsoverlast vliegverkeer:

Klachten over militair vliegverkeer Volkel kunt u in eerste instantie melden bij: vliegbasis Volkel; tel.nr. 0413 276601, of via het invullen van een klachtenformulier “online klachtenformulier vliegbewegingen” melden; zie hiervoor de website: www.defensie.nl.

Klachten over het civiele vliegverkeer Eindhoven kunt u in eerste instantie melden bij: Eindhoven Airport; tel.nr. 040 2896133 of 040 2896144, of door het invullen van het meldingsformulier op: samenopdehoogte.nl.

Het zou fijn zijn als u een kopie van uw klacht doorstuurt naar de commissie, zodat wij ook op de hoogte blijven van de klachten en mogelijkerwijs iets in gang kunnen zetten.