Website

favicon wijkplatform 100x100De leden dragen zorg voor het goed functioneren van de website en begeleiden de gebruikers om artikelen te plaatsen.

Daar waar nodig zorgen de commissieleden in samenwerking met de PR commissie en het bestuur van de wijkraad voor het gewenste gebruik van de website t.b.v. de communicatie naar de bewoners van wijk De Bunders.

Contact met de commissie

(oktober 2015)