Bundersvisie 2030

oog voor de toekomst

Wie in 2030 leeft, wie dan zorgt? Absoluut niet. Wijkraad  De Bunders heeft namelijk werkgroep ‘Bunders Visie 2030’ opgericht. Een orgaan dat, samen met vertegenwoordigers  van gemeente en enkele andere belangenorganisaties  de toekomst van de Bunders onder een vergrootglas legt en zodoende toewerkt naar een lange termijnvisie voor de wijk.

De werkgroep ‘Bunders Visie 2030’ houdt zich niet direct bezig met zaken die momenteel actueel zijn in de wijk.

De toekomst heeft immers veel meer zaken in petto die pas over vele jaren de kop opsteken. Denk bijvoorbeeld aan veroudering van de wijk, de infrastructuur, het openbaar groen en het winkelcentrum. Ook de vergrijzing van bewoners in de Bunders zal een veel besproken

Heb jij oog voor je leefomgeving en wil je graag mee vorm en inhoud geven aan jou omgeving en de wijk als geheel, meld je aan als lid van de werkgroep.

Naast wijkraadleden willen wij graag wijkbewoners opnemen in de werkgroep. Wil je meepraten en richting geven aan de toekomst van je wijk? En heb je enkele uren per week beschikbaar voor overleg (meestal avonduren en incidenteel overdag) en het opstellen van visies? Meld je dan aan via e-mail, onder vermelding van je naam, adres, telefoonnummer en mailadres. We stellen het ook op prijs als je de aanmelding toelicht en motiveert. Je aanmelding kun je sturen aan  de projectgroep

Je ontvangt dan binnen een week een reactie.

De toekomst van De Bunders wordt onder een loep gehouden.

(oktober 2015)