Vissersweiland

Toezien op de afronding van het project Bunderse Hoek.
Het plan omvat woningbouw op Vissersweiland en de aanleg van een wijkpark in het resterend gebied.

  • Jos timmermans
  • Britte Timmermans

Contact met de projectgroep

(oktober 2015)